01_nicole.gif02_diane_legrand.gif03_demetrios.gif04_cosmobella.gif05_ella_rosa.gif06_kenneth_winston.gif07_aphrodite.gif08_wilworst.gif09_tziacco.gif

Plus size méretű lányok is csinosak ruháinkban!

További modellek a következő katalógusokban.

 
    
 

 


 
plus_size_01
plus_size_02
plus_size_03
plus_size_04
plus_size_05
plus_size_06
plus_size_07
plus_size_08
plus_size_09
plus_size_10
plus_size_11
plus_size_12
plus_size_13
plus_size_14
plus_size_15
plus_size_16
 

Menyasszonyaink

   inst icon

Partnereink02_diane_legrand.gif03_demetrios.gif04_cosmobella.gif05_ella_rosa.gif06_kenneth_winston.gif07_aphrodite.gif08_wilworst.gif09_tziacco.gif